ใส่ความเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง การออกตรวจติดตามสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเพศวิถีศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

โทรศัพท์ 054-656125 โทรสาร 054-656125

https://namrinschool.wordpress.com E—mail : …………………………………………….

*******************************************************

ข่าวที่ 1/2555

การออกตรวจติดตามสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเพศวิถีศึกษา

 

          ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ส่งมอบงานโครงการเพศวิถีศึกษาแพร่ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ดำเนินการ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านน้ำริน
(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป แพร่ เขต 2

          นายประสิทธิ์  คำเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป.แพร่ เขต 2 แจ้งว่า เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 จะทำการออก ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ และเป็นสถานศึกษานำร่อง ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป แพร่ เขต 2โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ติดตามผลการดำเนินงานและสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับโครงการ ซึ่งทางโรงเรียนบ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) เป็นโรงเรียน

นำร่องประเภทขยายโอกาสทางการศึกษาของ สพป แพร่ เขต 2

          คาดว่าหลังการการออกตรวจเยี่ยมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 จะมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวดำเนินการของแต่ละสถานศึกษา ระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม 37 และโรงเรียนขยายโอกาสสังกัด สพป เพื่อหาแนวทางจัดกิจกรรมให้แก่ผู้เรียนในโอกาสต่อไป

สำหรับคณะทำงานที่ออกตรวจเยี่ยมประกอบด้วย

1. นางสาวปรียารัตน์  จิระพงษ์สุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดแพร่
2. นางพนิดา เมืองคำ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดแพร่
3. นางนงลักษณ์ เกษม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดแพร่
4. นายอดิศร  พุ่มพวง นักวิชาการการศึกษา สนง.สาธารณสุขจังหวัดแพร่
5. นายวิทูรจ์  สกุลบุญแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป แพร่ เขต 2
6. นางศรีพรรณ  หลีวัฒนานุกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป แพร่ เขต 2
7. นายบัญญัติ  นันทะพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป แพร่ เขต 1
8. ว่าที่ ร.ต.สมฤทัย  ม้าเมือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป แพร่ เขต 1
9. นายวันชัย  คำแห้ว ผอ. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป เขต 37
10. นางลัดดา อิ่มใจ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป เขต 37
11. นางปิยะนุช  สารสิทธิยศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป เขต 37

ศิรินทิพย์  วงค์วาร /ข่าว

วันที่ 25 กรกฎาคม 2555

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: