แสดงความคิดเห็น

NAMRIN SCHOOL

แสดงความคิดเห็น

กิจกรรมของโรงเรียน

วันทำบุญโรงเรียน

26 มีนาคม 2555

โรงเรียนบ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) จัดกิจกรรมวันทำบุญ สืบชะตาโรงเรียน เพื่อเป็นสิริมงคลและสืนสานวัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้าน

แสดงความคิดเห็น

โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี

โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี

นายประสิทธิ์  คำเขียว ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) นำคณะครูนักเรียน และอบต. ต้าผามอก ประชาชน ร่วมกันปลูกป่าในโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี

แสดงความคิดเห็น

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม หลักสูตรครูทั่วประเทศ โรงเรียนดีศรีตำบล(รุ่นที่ 2)

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม หลักสูตรครูทั่วประเทศ

โรงเรียนดีศรีตำบล(รุ่นที่ 2)

ระหว่างวันพุธที่ 22 – วันอาทิตย์ ที่ 26 สิงหาคม 2555

ณ โรงแรมน้ำทอง อ.เมือ จ. แพร่

แสดงความคิดเห็น

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มผาเวียง

นายนวรัตน์  ต่วนชะเอม ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ตรวจเยี่ยมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มผาเวียง โดยมี นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มผาเวียง โดยมี นายประสิทธิ คำเขียว ประธานกลุ่มโรงเรียน ผาเวียง เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) อำเภอลอง จังหวัดแพร่

แสดงความคิดเห็น

“การจัดโตก อาหารเหนือเพื่อสุขภาพ”

นาย ประสิทธิ์ คำเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) แจ้งผลการแข่งขัน “การจัดโตก อาหารเหนือเพื่อสุขภาพ”  ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  วันที่ 17 สิงหาคม 2555 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง  ครูผู้ฝึกสอน คุณครูสารี  วงค์ทิพย์
แสดงความคิดเห็น

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

นายประสิทธิ์  คำเขียว  คณะครู และนักเรียนโรงเรียบ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ได้ร่วมกันถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดี  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การแสดงของนักเรียน การกราบแม่ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2555

แสดงความคิดเห็น

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

นายประสิทธิ์ คำเขียว คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2555


แสดงความคิดเห็น

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

นายประสิทธิ์  คำเขียว ผอ.บ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) นำคณะครูร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา  ในวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ตามหัววัดต่าง ๆ 5 วัด ประกอบด้วย วัดบ้านน้ำริน วัดบ้างปง วัดบ้านอิม วัดบ้านใหม่พม่า วัดบ้าผามอก เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา  Continue Reading »

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.